Աննա Հակոբյան PDF Տպել

Դասխոս


Ներբեռնել CV


Կրթությունը

 • 1999-2003թթ. Իրավագիտության բակալավրի աստիճան,Իրավագիտության    ֆակուլտետ, ԵՊՀ
 • 2003-2005թթ. Իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան  Եվրոապական իրավունքում,   Իրավագիտության
   ֆակուլտետ, ԵՊՀ
 • 2005-2006թթ. Եվրոպական մագիրստրոսի աստիճան(LL.M), Իրավագիտության ֆակուլտետ,  Լոնդոնի քոլեջ
  համալսարան(University College London)
 • 2010- մինչ այժմ   Ասպիրանտ/ Իրավագիտության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

 

Հետազոտության ոլորտները

 • ԵՄ արտաքին առևտուրը
 • Եվրոպական ներքին շուկա
 • Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն

Լեզուների իմացությունը

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

 

Դասավանդվող առարկաները