Մերի Նազարյան PDF Տպել

 

Դասախոս                                            

 

Ներբերնել CV-ն

 

Կրթությունը

  • 1998-2002թթ. Անգլերեն լեզվի և գրականության բակալավրի աստիճան, ռոմանագերմնական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
  • 2001-2003թթ.  Անգլերեն բանասիրության մագիստրոսի աստիճան,   ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
  • 2007- մինչ այժմ  իրավագիտության ֆակուլտետ/ հեռական ուսուցում, ԵՊՀ 


Հետազոտական ոլորտներ 

  • Իրավական անգլերեն
  • Մասնագիտացած թարգմանություն


Լեզուների իմացությունը

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն,ֆրանսերեն


Դասավանդվող առարկաները